(βγάλε το μαντήλι)

€ 28,00

(με το συμπάθειο)

€ 9,50

(από αρνί; όχι από μούσμουλα)

€ 17,00

(είπα θα τσιμπήσω)     

€ 44,00 / κιλό

(κοινός Πατσάς)

€ 7,00

(χούφτωστη - χούφτωστη)

€ 9,00