(με το συμπάθειο)

€ 8,50

(από αρνί; όχι από μούσμουλα)

€ 17,00

(κοινός Πατσάς)

€ 7,00